Gi jordmor Hansen en vei


Hvis vi søker på ”jordmor” i telefonkatalogen på nett, får vi to treff. I Moss finner vi Jordmor Eriksens vei, og på Skarnes Jordmor Ragndis vei. Selv er jeg født og oppvokst i Asker. Her savner jeg blant annet Jordmor Hansens vei og Jordmor Majas vei. Olufine Hansen var bygdas andre jordmor. Da hun gikk av som jordmor i 1921 etter nær 40 års virke hadde hun tatt i mot 4 700 barn. Det tilsvarte to tredjedeler av Askers befolkning på den tiden står det i et gammelt avisutklipp fra Budstikka. Dessverre rakk hun ikke frem da min svigerfar ble født på Blakstad i 1919. Min farmor måtte derfor vikariere – og slik ble våre familier involvert i hverandre. Da Olufine ga seg som jordmor førte datteren Marie – eller Maja som hun ble kalt – tradisjonen videre. Også hun virket i 40 år. I 2004 gjennomførte jeg en relativt uvitenskapelig undersøkelse. Jeg tok for meg den 22. utgave av Postadressebok for Norge og begynte å telle gateadresser. Av nasjonens nærmere 4 000 veier som bar navn etter en person, var det kun 272 som bar navn etter kvinner. Ålesund hadde for eksempel hele 46 veier oppkalt etter menn, men ikke en eneste etter en kvinne. Ålesund har riktignok en veistubb som heter Jordmorvegen, men yrkestitler generelt ble utelatt i min lille statistikk.

Tallene kan ha endret seg noe i løpet av fem år, men neppe mye selv om Bærum har gjort en hederlig innsats. Det er ikke så vanlig å oppkalle veier etter personer lenger. Nå foretrekker vi eventyrfigurer, flora og fauna. Derfor finner vi ikke en eneste vei som er oppkalt etter landets første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, eller landets første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås. Heller ikke foregangskvinner som barnepsykiateren Nic Waal, billedkunstneren Oda Krohg eller Anna Håv – hun som oppfant gudbrandsdalsosten – har veier oppkalt etter seg.

Fridtjof Nansen og Roald Amundsen har gitt navn til gater i 27 byer og tettsteder. Henrik Wergeland har 26 veier oppkalt etter seg og Henrik Ibsen 25. Mange av mennene som er foreviget har fine titler. Larvik kan skilte med Byfogd Bryns vei, og Halden har Kancelliråd Dahls gate. Titler hjelper oss å huske hvem de forskjellige heltene våre er og hva de gjorde. I postadresseboken fantes en rekke amtmenn, kommandører, biskoper, proster, generaler og kapteiner. Nesten utelukkende er tittelbruken knyttet til menn. Stavanger har gjort et hederlig unntak ved å kalle opp en gate etter Dr. Martha Persen.

Rundt om kring i dette landet har det vært mange som Olufine og Maja. Jeg har tatt til orde for for å hedre noen av disse kvinnene tidligere – og jeg gjør det gjerne igjen. Tar Asker kommune stafettpinnen? Begynner veinavnkomiteene rundt i Norges land å lete i lokalhistorien, kommer de kanskje også over noen andre interessante kvinnenavn.

Illustrasjon: En jordmor som tar imot et barn i Der Swangern frawen vnd hebamme(n) roszgarte(n), en håndbok for jordmødre fra 1515. / Wikipedia

Legg igjen en kommentar